Field Hockey vs. St. Mary's (Md.) - Photos by Anthony Dellamura/Kellie Lagoy